خدمت رسانی به زائرین اربعین در «موکب الحسین» فرهنگیان خوزستان+فیلم
دکتر عاطی عبیات استاد هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان؛

خدمت رسانی به زائرین اربعین در «موکب الحسین» فرهنگیان خوزستان+فیلم

استادان دانشگاه فرهنگیان خوزستان در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در موکب الحسین فرهنگیان خوزستان هستند.دکتر عبیات،استادی که از دوربین ها می گریزد،اما این بار به اصرار ما ،دوربینمان چشمانش را به تصویر کشید.