زمین لرزه در دزفول

زمین لرزه در دزفول

زلزله سالند دزفول را لرزاند، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر سالند دزفول را لرزاند.