جزئیات طرح مرمت پل باستانی دزفول
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول:

جزئیات طرح مرمت پل باستانی دزفول

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول با بیان اینکه پل باستانی متعلق به همه مردم است، گفت: سال گذشته پیمانکاران ساخت و ساز ابنیه تاریخی اقداماتی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال به صورت رایگان در راستای مرمت پل باستانی دزفول انجام دادند.