با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان با اخلال‌گران در نظم، آرامش و آسایش عمومی برخورد می‌شود
رئیس دادگستری خوزستان:

با قاطعیت و در کوتاه‌ترین زمان با اخلال‌گران در نظم، آرامش و آسایش عمومی برخورد می‌شود

دهقانی بیان کرد: باید با افرادی که مرتکب شرارت و اقدامات خلاف شرع می‌شوند و جان و مال و ناموس مردم را مورد تهدید و تعدی قرار می‌دهند، در مراحل مختلف رسیدگی و اجرای احکام، قاطعانه برخورد شود تا انتظاری که مردم از دستگاه قضایی دارند، برآورده شود.