تکمیلی و ویژه|مهمترین اخبار سفر «سرپرست وزارت آموزش وپرورش» به خوزستان«+تصاویر»
گزارشی کامل از سفر سرپرست وزارت آموزش و پرورش به خوزستان:

تکمیلی و ویژه|مهمترین اخبار سفر «سرپرست وزارت آموزش وپرورش» به خوزستان«+تصاویر»

رضامراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش طی سفری دو روزه در خوزستان که در قالب سفر ریاست محترم جمهور و هیئت دولت صورت گرفت، با حضور مسعود حمیدی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ضمن برگزاری جلسات مختلف، بازدیدهایی از مناطق مختلف استان و مراکز آموزش و پرورش و مراکز فرهنگیان داشته است که این رسانه خبری در این خبر بصورت جامع مهمترین اخبار سفر دکتر صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش را به شرح ذیل منتشر می کند.