یک محموله آنتی بیوتیک وارد خوزستان شد

یک محموله آنتی بیوتیک وارد خوزستان شد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: امروز یک محموله آنتی بیوتیک وارد خوزستان شد و انتظار می‌رود تا ۱۰ روز آینده مشکل بطور کامل برطرف شود.