استخوان نفت لای زخمِ مردم خوزستان+تصاویر
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

استخوان نفت لای زخمِ مردم خوزستان+تصاویر

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در انتظار اجرای واحد PDH بیدبلند خلیج فارس در استان خوزستان نباشید. استخوان لای زخم‌های زیادی در بحث محیط زیست در کشور داریم که آگاهانه یا ناآگاهانه اتفاق افتاده است.