ساماندهی دست فروشان و بازارچه‌های درون شهری اهواز
استاندار خوزستان تأکید کرد:

ساماندهی دست فروشان و بازارچه‌های درون شهری اهواز

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی دست فروشان و بازارچه‌های درون شهری گفت : در این راستا کارگروهی جهت ساماندهی دست فروشان و بازارچه‌های درون شهری در شهر اهواز تشکیل شد و بنا است تا با همکاری شهرداری اهواز وضعیت دست فروشان و بازارچه‌ها در جهت بهره‌وری مردم و ادامه فعالیت اصناف تشکیل شود.