ممنوعیت دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام دانش آموزان/افزایش نظارت عملکردی بر روند ثبت نام دانش آموزان خوزستانی/موفقیت پروژه مهر منوط به هم افزایی و همگرایی حوزه صف و ستاد است
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در جلسه مشترک ستاد ثبت نام و پروژه مهر آموزش و پرورش استان عنوان کرد:

ممنوعیت دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام دانش آموزان/افزایش نظارت عملکردی بر روند ثبت نام دانش آموزان خوزستانی/موفقیت پروژه مهر منوط به هم افزایی و همگرایی حوزه صف و ستاد است

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان یادآور شد: پروژه مهر یکی از برنامه‌های کلیدی آموزش و پرورش در حوزه آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید است و البته موفقیت این پروژه منوط به هم افزایی و همگرایی عوامل صف و ستاد است.