بسترسازی برای نقش آفرینی اثربخش شورای آموزش و پرورش استان خوزستان
‌سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان:

بسترسازی برای نقش آفرینی اثربخش شورای آموزش و پرورش استان خوزستان

حبیبی در پایان یادآور شد: در قالب قانون شوراهای آموزش و پرورش دستگاه های متعددی به عنوان شرکای راهبردی مجموعه تعلیم و تربیت استان در شورا حضور فعال دارند که می بایست با هم افزایی با این دستگاه ها و نهادها چالش های پیش روی آموزش و پرورش مرتفع شود‌.