مطالعات ظرفیت سنجی برای پرورش ماهی در سد مارون
سرپرست اداره کل شیلات خوزستان:

مطالعات ظرفیت سنجی برای پرورش ماهی در سد مارون

سرپرست اداره کل شیلات خوزستان گفت:مطالعات ظرفیت سنجی برای پرورش ماهی در دریاچه سد مارون در بهبهان پایان یافته و مزایده برای اجرای طرح پایلوت در این سد ، در ۲ مرحله انجام شده است.