تغییر ساعت کاری ادارات و مراکز آموزشی اهواز از اول آبان

تغییر ساعت کاری ادارات و مراکز آموزشی اهواز از اول آبان

سرپرست فرمانداری اهواز گفت: فعالیت ادارات، دستگاه های اجرایی، شرکت ها، دانشگاه ها، دانشکده ها، موسسه های عمومی غیردولتی، مراکز آموزش عالی و موسسه های آموزشی سطح شهرستان اهواز از یکم تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۶ می باشد.