جلسه هماهنگی تشکیل میز ارتباط مردمی سفر «رئیس جمهور در آموزش و پرورش»
خبر ویژه:

جلسه هماهنگی تشکیل میز ارتباط مردمی سفر «رئیس جمهور در آموزش و پرورش»

قاسم احمدی‌لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به عنوان نماینده تام‌الاختیار این وزارتخانه طی روزهای ششم تا هشتم اردیبهشت در دور دوم سفر هیات دولت، پاسخگوی مردم و معلمان استان خوزستان خواهد بود.