بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های کارون بزرگ  از شبکه آبیاری کشاورزی بخش عقیلی

بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های کارون بزرگ از شبکه آبیاری کشاورزی بخش عقیلی

مدیرعامل شرکت بهره برداریاز شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ به همراه “سهراب گیلانی” نماینده مردم شهرستان های شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، بخشدار عقیلی و نیز تعدادی از مسئولین محلی و کشاورزان از تاسیسات و شبکه آبیاری عقیلی بازدید کردند.