هزینه یک میلیارد دلاری پتروشیمی بندر امام برای تبدیل گاز مشعلهای نفتی به محصولات با ارزش/فناوری های سازگار با محیط زیست در اولویت اقدامات این پتروشیمی
 مدیرعامل پتروشیمی بندرامام خبر داد؛

هزینه یک میلیارد دلاری پتروشیمی بندر امام برای تبدیل گاز مشعلهای نفتی به محصولات با ارزش/فناوری های سازگار با محیط زیست در اولویت اقدامات این پتروشیمی

پتروشیمی بندرامام در حوزه جمع آوری گاز‌های همراه نفت سرمایه گزاری یک میلیارد دلاری کرد.