دولت عراق مرزهای هوایی و زمینی را بازگشایی کرد
معاون امنیتی وزارت کشور:

دولت عراق مرزهای هوایی و زمینی را بازگشایی کرد

معاون امنیتی و نظامی وزارت کشور اعلام کرد: همان طوری که پیش‌بینی می‌شد امنیت و آرامش در عراق حاکم شده و خبرهای واصله از عراق این است که به سرعت اوضاع به سمت عادی شدن سیر می‌کند.