معضلات ناشی از اجرای طرح شبکه فاضلاب اهواز/مردم: مسئولان پاسخگوی وضعیت باشند+تصاویر
گزارش:

معضلات ناشی از اجرای طرح شبکه فاضلاب اهواز/مردم: مسئولان پاسخگوی وضعیت باشند+تصاویر

«کنده‌کاری‌ها و حفاری‌های سطح شهر اهواز» معضلی است که به یک سریال ادامه‌دار تبدیل شده است و می‌توان این مسئله  رابه عنوان یکی از چالش های اساسی سطح شهر اهواز نامید، به نحوی که تردد مردم را با سختی های فراوانی مواجه کرده و شهر را زیر بار ترافیک سنگینی برده است.