هشدار سطح نارنجی مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت جوی

هشدار سطح نارنجی مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت جوی

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی را خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد.