لازمه‌ی تغییر شرایط موجود شناخت مشکلات است
شهردار اهواز:

لازمه‌ی تغییر شرایط موجود شناخت مشکلات است

وی ادامه داد: شهرداری اهواز با بهره گیری از تجربه های موفق سایر کلانشهرها با بهبود فرآیندهای برنامه ریزی و درک اهمیت آمار برای تحقق این هدف، در تلاش است در راستای اعتلای اهواز به جایگاه واقعی خود حرکت کند.