نشست شورای نظارت بر عملکرد «مدارس غیر دولتی» آموزش‌وپرورش شهرستان کارون+تصاویر
با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کارون برگزار شد:

نشست شورای نظارت بر عملکرد «مدارس غیر دولتی» آموزش‌وپرورش شهرستان کارون+تصاویر

جلسه شورای نظارت با موضوع بررسی و تصمیم گیری درخصوص درخواست راه اندازی متقاضیان مدارس و مراکز غیردولتی و بررسی و تصمیم گیری درخصوص درخواست جابجایی مدارس و بررسی متقاضیان هیأت امنایی شدن مدارس و تصمیم در خصوص میزان فوق برنامه مدارس هیأت امنایی برگزار شد .