اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آموزش و پرورش خوزستان در قالب سفر رئیس جمهور به استان
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی عنوان کرد:

اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آموزش و پرورش خوزستان در قالب سفر رئیس جمهور به استان

رضامراد صحرایی امروز پنج شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در پایان اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش و در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی اظهار کرد: سفرهای دولت مردمی یک الگوی مدیریتی جدید در جهان است که شامل ارتباط مستقیم با مردم و فهمیدن مسائل در میدان است.