کسب مقام نایب‌قهرمانی «دبیرستان سمانه٢»آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز در المپیاد استانی طرح دادرس»
مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز خبر داد؛

 کسب مقام نایب‌قهرمانی «دبیرستان سمانه٢»آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز در المپیاد استانی طرح دادرس»

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز از  کسب مقام نایب قهرمانی (دبیرستان سمانه٢) آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز در المپیاد استانی طرح دادرس  خبر داد.