دولت عراق مرزهای هوایی و زمینی را بازگشایی کرد
معاون امنیتی وزارت کشور:

دولت عراق مرزهای هوایی و زمینی را بازگشایی کرد

معاون امنیتی و نظامی وزارت کشور اعلام کرد: همان طوری که پیش‌بینی می‌شد امنیت و آرامش در عراق حاکم شده و خبرهای واصله از عراق این است که به سرعت اوضاع به سمت عادی شدن سیر می‌کند.
مقتدی صدر بازیگری بازنده‌ است/ اظهارات آیت‌الله حائری بی‌سابقه بود
یک کارشناس ارشد مسائل عراق:

مقتدی صدر بازیگری بازنده‌ است/ اظهارات آیت‌الله حائری بی‌سابقه بود

یک کارشناس ارشد مسایل عراق با بیان این که اظهارات آیت الله حائری درباره مقتدی صدر بی سابقه بود، گفت: در حال حاضر شرایط جریان صدر را می‌توان به بازیگر بازنده ای تشبیه کرد که از فرط خشم، در حال خراب کردن زمین و میدان است