تلاش برای حذف تیراندازی در مراسمات عزا و عروسی
فرماندار شادگان عنوان کرد:

تلاش برای حذف تیراندازی در مراسمات عزا و عروسی

فرماندار شادگان با اشاره به اینکه تیراندازی کردن در آیین‌ها موجب افتخار و یا نشان دادن بزرگی و عظمت فرد نیست افزود: تلاش داریم تا با انجام کار‌هایی همچون گرفتن ضمانت از صاحبان آیین‌ها، جلوی برگزاری تیراندازی در آیین‌ها را بگیریم.