نشست عادل حلفی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه با مدیر کل توسعه و نوسازی مدارس استان خوزستان و سرپرست فرمانداری شهرستان حمیدیه

نشست عادل حلفی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه با مدیر کل توسعه و نوسازی مدارس استان خوزستان و سرپرست فرمانداری شهرستان حمیدیه

نشست عادل حلفی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه با مدیر کل توسعه و نوسازی مدارس استان خوزستان و سرپرست فرمانداری شهرستان حمیدیه در خصوص پروژه های عمرانی نیمه تمام و تجهیزات لازم آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه.
نیشکر اراضی کشاورزی حمیدیه را سیراب کرد
فرماندار شهرستان حمیدیه:

نیشکر اراضی کشاورزی حمیدیه را سیراب کرد

نظر دادن اشتراک گذاری دانلود PDF بیش از دو هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان حمیدیه از آب پمپاژ شده در مسیر زهاب بر نیشکر دهخدا بهره‌مند شدند.