دستگیری باند سارقان مسلح
فرماندهی انتظامی دزفول:

دستگیری باند سارقان مسلح

فرماندهی انتظامی دزفول ضمن اشاره به توقیف خودرو مسروقه مورد استفاده سارقان ، تصریح کرد: در بازرسی بدنی از متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری کشف گردید.