آموزش مهارتی بیش از۱۵ هزارنفر در خوزستان
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان:

آموزش مهارتی بیش از۱۵ هزارنفر در خوزستان

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان،امروز در گفت وگو با خبرنگاران در اهواز،اظهار کرد: تعداد مهارت آموزان و دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تعداد15هزار و320 نفر دوره بوده که دربیش از400حرفه اجرا شد.