قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۶۳ هزار تومان
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان:

قیمت مصوب هر کیلو مرغ ۶۳ هزار تومان

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: میزان سرانه مصرفی استان با میزان مرغ کشتار روزی که تامین می‌شود تقریبا برابر است و مشکلی در این خصوص نیست. همچنین با توزیع مرغ منجمد سعی شده تا بازار این کالا اشباع شود.