برای جلوگیری قطع برق از مازوت به صورت محدود استفاده ‌می‌کنیم

برای جلوگیری قطع برق از مازوت به صورت محدود استفاده ‌می‌کنیم

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت:دلیل بکارگیری سوخت اضطراری در یکی از واحد‌های تولیدی نیروگاه رامین را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و لزوم تامین گاز مورد نیاز مردم مناطق سردسیر کشور بدلیل برودت هوا و افت فشار گاز عنوان کرد.