حمایت از برنامه‌های فرهنگی حوزه ایثار و شهادت/توجه و حمایت رهبری ازشعر و ادبیات دفاع مقدس باعث استمرار و ماندگاری آن شده است+تصاویر
مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز در محفل شعر دفاع مقدس عنوان کرد:

حمایت از برنامه‌های فرهنگی حوزه ایثار و شهادت/توجه و حمایت رهبری ازشعر و ادبیات دفاع مقدس باعث استمرار و ماندگاری آن شده است+تصاویر

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز تصریح کرد: مقام معظم رهبری همیشه از ادبیات حماسی و شعر و ادبیات دفاع مقدس حمایت کردند و به همین دلیل است که آثار بسیار زیبایی در خصوص جبهه و غیور مردی های سربازان ایران اسلامی سروده شده است.