باید برای رفع حاشیه‌نشینی و کاهش بافت‌های فرسوده، برنامه کاربردی ارائه شود
معاون امور عمرانی استاندار خوزستان :

باید برای رفع حاشیه‌نشینی و کاهش بافت‌های فرسوده، برنامه کاربردی ارائه شود

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان گفت: بر اساس مطالعات انجام شده بافت ۱۲۳ محله در ۱۹ شهر استان خوزستان ناکارآمد تشخیص داده شده که باید به کمک دستگاه‌های متعدد و در یک بازه زمانی مناسب سطح زندگی را در این مناطق ارتقاء دهیم.