همکاری ۳۶۸ حامی ایتام ساکن خارج از کشور با کمیته امداد خوزستان
مدیر کل کمیته امداد خوزستان:

همکاری ۳۶۸ حامی ایتام ساکن خارج از کشور با کمیته امداد خوزستان

مدیر کل کمیته امداد خوزستان با بیان اینکه حامیان در کنار کمیته امداد به ایتام کمک می‌کنند اظهار کرد: سال گذشته حامیان ایتام، یک‌هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال کمک کردند و امسال این رقم به ۲ هزار و ۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.