اختصاص ۷۸میلیارد ریال اعتباربه طرح های کاهش آسیب اجتماعی در خوزستان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

اختصاص ۷۸میلیارد ریال اعتباربه طرح های کاهش آسیب اجتماعی در خوزستان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به اعطای کمک های حمایتی به موسسه های فرهنگی، هنری ، سینمایی و قرآنی در راستای حمایت از طرح های حوزه کاهش آسیب های اجتماعی گفت: اعتبار تخصیص یافته برای استان خوزستان در مرحله اول ۷۸ میلیارد ریال است.