دانش‌آموزان مروج فرهنگ صلح و سازش می‌شوند
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

دانش‌آموزان مروج فرهنگ صلح و سازش می‌شوند

حمیدی نژاد با اشاره به تفاهم مشترک آموزش و پرورش خوزستان و شورای حل اختلاف اظهار کرد: شرایطی فراهم خواهد آمد که دانش آموزان با فرهنگ صلح و سازش بیشتر آشنا شوند و هیئت‌های صلح دانش‌آموزی راه‌اندازی خواهد شد.