ادعاها درباره دو تابعیتی بودن وزیر پیشنهادی کار کذب است
معاون رئیس‌جمهور:

ادعاها درباره دو تابعیتی بودن وزیر پیشنهادی کار کذب است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره ادعاهای مطرح‌شده در خصوص دو تابعیتی بودن وزیر پیشنهادی کار، گفت: هم در داخل و هم در خارج کشور مطالب کذبی منتشر کرده‌اند که به هیچ وجه صحت ندارد و با هدف تخریب یک چهره علمی و مدیریتی صورت گرفته است.