۱۶۰واحد نیمه راکد استان خوزستان فعال شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان:

۱۶۰واحد نیمه راکد استان خوزستان فعال شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: ۱۶۰ واحد نیمه راکد تولیدی استان خوزستان از ابتدای امسال تاکنون با حمایت‌های دولت فعال و برای پنج هزار نفر اشتغالزایی شد.
سرانه آرد مصرفی خوزستان باید افزایش پیدا کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان:

سرانه آرد مصرفی خوزستان باید افزایش پیدا کند

معاون اقتصادی استاندار خوزستان با تاکید بر ساماندهی و یکسان سازی آرد یارانه‌ای و آرد آزاد افزود: با افزایش سهمیه آرد خوزستان و اختصاص گندم هر استان به همان استان و تعلق گرفتن گندم وارداتی به استان‌هایی که تولید گندم ندارند می‌توان توزیع گندم را در کشور ساماندهی کرد.