سهم یک میلیون هکتاری خوزستان از جنگل‌های زاگرس/اعلام دلیل تکمیل نشدن پایگاه‌های اطفای حریق
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان:

سهم یک میلیون هکتاری خوزستان از جنگل‌های زاگرس/اعلام دلیل تکمیل نشدن پایگاه‌های اطفای حریق

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان می‌گوید: براساس تفاهم نامه‌ای که میان سازمان منابع طبیعی و وزارت دفاع برای استفاده از توان بالگرد‌های این وزارتخانه در هر منطقه و استان هنگام وقوع آتش سوزی وجود دارد، با اعلام نیاز و درخواست مدیر کل منابع طبیعی هر استان می‌توان بالگرد در اختیار گرفت، ولی در رابطه با قرار گرفتن آن به صورت مستقل در اختیار هر سازمان و وجود آن در هر استان، به شدت عقب هستیم.