طرح جهش کیفیت و عدالت آموزشی یک حرکت امیدبخش در راستای ارتقای شاخص هاست/ضرورت بسیج همه امکانات در راستای آماده سازی مدارس برای مهر
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در جمع مدیران و روسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان عنوان کرد:

طرح جهش کیفیت و عدالت آموزشی یک حرکت امیدبخش در راستای ارتقای شاخص هاست/ضرورت بسیج همه امکانات در راستای آماده سازی مدارس برای مهر

بالغ بر ۱۵۰ هزار دانش آموز خوزستانی به اردوهای راهیان پیشرفت اعزام خواهند شد و در قالب این برنامه اردویی با دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف صنعتی، اقتصادی، عمرانی و نظامی آشنا می شوند.