تعیین ۶۱۱ شعبه اخذ رأی انتخابات برای اهواز
فرماندار اهواز:

تعیین ۶۱۱ شعبه اخذ رأی انتخابات برای اهواز

رئیس هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه شهرستان های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه، ادامه داد: به منظور تسهیل در رأی گیری شهروندان، ۱۳۴ شعبه اخذ رأی نسبت به انتخابات گذشته در شهرستان اهواز افزایش یافته است.