برگزاری اردوی جهادی «پزشکی ودندان پزشکی» در روستاهای شهرستان «دزپارت(دهدز)»خوزستان+تصاویر
  مسئول تیپ جهادی ۱۲ مستضعفین استان خوزستان خبر داد:

برگزاری اردوی جهادی «پزشکی ودندان پزشکی» در روستاهای شهرستان «دزپارت(دهدز)»خوزستان+تصاویر

مسئول تیپ جهادی۱۲ مستضعفین استان خوزستان  گفت: این خدمات از جمله دندانپزشکی، فیزیوتراپی، زنان و زایمان، پزشک عمومی در این منطقه ارائه شد.