انحصارشکنی سازندگان ایرانی در ساخت تجهیزات راهبردی صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:

انحصارشکنی سازندگان ایرانی در ساخت تجهیزات راهبردی صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ساخت تجهیزات راهبردی از سوی شرکت‌های ایرانی که در خاورمیانه و جهان سازنده محدودی دارند، گفت: شرکت‌های ایرانی باید برای صادرات محصولات خود آمادگی لازم را به دست آوردند.