خوزستان به عنوان “استان برتر و فعال در حوزه «نماز» در سطح کشور شناخته شد/ترویج فرهنگ نماز اولویتی فراگیر در آموزش و پرورش خوزستان است‌
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد:

خوزستان به عنوان “استان برتر و فعال در حوزه «نماز» در سطح کشور شناخته شد/ترویج فرهنگ نماز اولویتی فراگیر در آموزش و پرورش خوزستان است‌

حمیدی نژاد اضافه کرد: برنامه های مثل جشن تکلیف دانش آموزی؛ آموزش عملی نماز؛ پیوند مسجد؛ مدرسه و منزل و برگزاری اجلاسیه های نماز در قالب برنامه های نور چشم از جمله شاخصه های ارزیابی در این رویداد کشوری بود که استان ها بر اساس این شاخص مورد ارزیابی قرار گرفتند.