کسب ۹ رتبه برتر کشوری در نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر توسط فرهنگیان خوزستانی
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد:

کسب ۹ رتبه برتر کشوری در نوزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر توسط فرهنگیان خوزستانی

حمیدی نژاد در پایان یادآور شد: جشنواره الگوهای تدریس برتر در دوره دوم متوسطه نظری فرصت بسیار ارزشمندی جهت تمركز بر مهارت های حرفه ای و ارتقای شایستگی های دبیران می باشد.