جزئیات حادثه در پالایشگاه آبادان
حوادث:

جزئیات حادثه در پالایشگاه آبادان

حادثه ای که دقایقی پیش در پالایشگاه آبادان باعث شد تا صدای آن در بسیاری از مناطق این شهر شنیده شود تلفات مالی و جانی و همراه نداشته است.