پلمپ کلینیک های غیر مجاز در اهواز
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

پلمپ کلینیک های غیر مجاز در اهواز

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود:همشهریان هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.