پَهنُک؛محرومترین نقطه بهمئی/ عادی شدن ترک تحصیل دانش آموزان پهنکی

پَهنُک؛محرومترین نقطه بهمئی/ عادی شدن ترک تحصیل دانش آموزان پهنکی

پهنک روستایی محروم در شهرستان بهمئی است که سالهاست از نعمت جاده بی بهره اند. روستایی با جمعیت بیش از 300 نفر، جاده سنگلاخ و صعب العبور دارد که مرگ جوانان و زنانی را به بار آورده است. جاده ای که به هزار سختی و با ماشین های سنگین می توانید از آن عبور کنید.