کسب رتبه ٧ دانش‌آموز ناحیه ۳ اهواز در پویش ملی “سین هشتم” آموزش و پرورش
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز خبر داد:

کسب رتبه ٧ دانش‌آموز ناحیه ۳ اهواز در پویش ملی “سین هشتم” آموزش و پرورش

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز از موفقیت ٧ دانش اموز ناحیه 3 در کسب رتبه برتر پویش ملی "سین هشتم" خبر داد و گفت: فاطمه حمزه لویی رتبه برتر کشوری، پانیسا آخوندنیا رتبه اول، نرگس مرتضوی رتبه سوم،دیبا بزرگ نیا شایسته تقدیر، ریحانه آریان پور رتبه سوم و آرمیتا حیدری و مهسا فرازمند رتبه دوم مشترک را کسب کردند.