لیست کابینه احتمالی دولت سیزدهم
بر اساس گمانه زنی و شنیده ها؛

لیست کابینه احتمالی دولت سیزدهم

برخی از رسانه‌ها و کانال های فضای مجازی لیستی از افرادی را منتشر کرده اند که گفته شد سید ابراهیم رئیسی از دستگاه‌های امنیتی برای این افراد استعلام گرفته است.