کسب مدال طلای پویش ملی کتابخوانی “هیس طوری” توسط دانش آموز خوزستانی
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد:

کسب مدال طلای پویش ملی کتابخوانی “هیس طوری” توسط دانش آموز خوزستانی

حمیدی نژاد در ادامه با اشاره به کتب استفاده شده در این پویش ملی؛ خاطرنشان کرد: ۱۵ کتاب از آقای میرکیایی با موضوع سرگذشت استعمار در این پویش انتخاب شده بود و هدف انتخاب این کتاب‌ها این بود که این کتب به شکلی هنرمندانه اقدامات و فعالیت‌‍ های استعمار غربی در راستای تاراج بردن عزت و آثار ملی کشورها را به تصویر کشیده بودند.