کشف حشیش و تریاک

کشف حشیش و تریاک

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.